• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Kursları

Muğla Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma Kursları

Muğla Hızlı Okuma Kursları okuma hızınızı arttırmak ve okuma-anlama seviyenizi yükseltmek, çalışma yaşamınız içerisinde ya da günlük hayatınızda okumanızın zorunlu olduğu dosya, rapor, dergi, kitap gibi çok sayıdaki dokümanı öncekinden daha kısa bir süre içerisinde okuyup bitirmenizi ve çok daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Okumak istediğiniz çok fazla şey var fakat bunun için zamanınız çok mu az? Okurken farklı hayallere dalıp gidiyor ve okuma faaliyeti esnasında dikkatiniz mi dağılıyor? Yavaş ya da verimsiz bir okuyucu olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Okumanızın gerekli olduğu doküman yükünün altında git gide ezildiğinizi ve bu yüzden bunaldığınızı mı hissediyorsunuz? Muğla Hızlı Okuma Kursu programından önce katıldığınız bir Hızlı Okuma prog